Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Απόστολος Λαμπρόπουλος 

Αντιπρόεδρος
Γρηγόρης Αντωνάκης 

Γραμματέας
Νίκος Παπακώστας 

Ταμίας
Παναγιώτης  Σόβολος 

Μέλη
 Αντώνης Σελεμενάκης, Στέλιος Λούπας, Λέτα Ζαφειροπούλου, Μαρία Χατζηστάμου, Γιώργος Οικονόμου