Ρόστερ Ομάδας Παίδων

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ
1 Γκόγκο Άγγελος 2004 1,71 1
2 Δημητρίου Σωτήριος 2003 1,69 1-2
3 Ιωακειμίδης Άρης 2003 1,80 4-5
4 Λώλης Χρήστος 2003 1,77 2-3
5 Μητρούσης Μάριος 2003 1,74 1
6 Μουράτι Άλντι 2004 1,84 4-5
7 Μπαρτσώκας Δημήτριος 2004 1,67 1-2
8 Μπολάνος Γεώργιος 2004 1,79 3-4
9 Μυζήθρας Ιωάννης 2003 1,76 2-3
10 Νικάκης Ηλίας 2003 1,79 2-3
11 Ρουσάκης Γεώργιος 2003 1,79 2-3
12 Σκίζας Ηλίας 2004 1,79 3-4
13 Σκίζας Μάριος 2004 1,83 3-4
14 Φουρναράκης Κωνσταντίνος 2004 1,82 4-5
15 Χαλκιόπουλος Σπυρίδων 2004 1,73 2-3
16 Χαλκιόπουλος Χάρης 2004 1,66 2